Narody i religie

Baptyści

W 1834 r. w Hamburgu powstał pierwszy zbór baptystyczny w Niemczech. Duży w tym udział miał Johan Gerhard Oncken, który wywarł też znaczący wpływ na powstanie baptystycznych zborów na ziemiach polskich. W wyniku jego podróży misyjnych do Prus, w 1844 r. powstał zbór w Elblągu. Dzięki pracom misyjnym członków tego zboru, w następnych latach powstały jego placówki m.in. w okolicach Królewca, Olsztynie, Prabutach i Tczewie.

E. Raduński w „Zarysie dziejów miasta Tczewa ” pisze, że baptyści pojawili się w Tczewie w 1850 r. W 1858 r. było ich 101 osób, a w roku 1860 posiadali własny cmentarz. Znajdował się on na południe od budynku niemieckiego towarzystwa sportowego przy ul. Czyżykowskiej 87, w głębi działki - zaznaczony jest na planie miasta z 1884 r.(„Ewidencja dóbr kultury Tczew”).

Od roku 1899 posiadali własną kaplicę przy ulicy Sambora 15 i własnego pastora- kaznodzieję. W 1910 r. wzniesiono nowy budynek, w którym znajdowała się kaplica. Wspomina o niej  Michał Misiorny w książce „Sambora róg Nowej” „(…)I jeszcze to ważne, że był baptystą, a ci mieli kaplicę w pobliżu, narożnik Nowej i Sambora, tylko po przeciwnej stronie. Mieli tam własne  nabożeństwa (…)” W 1936 r. jak podaje A. Samulewicz  w „KMR” nr 40 w Tczewie było 19 baptystów. Brak danych na temat gminy baptystów po 1945 roku. Obecnie odrodzony zbór ma swoją siedzibę przy ul. Sobieskiego.

Gabriela Burclaw


fb2