Okres pomorski (1260 - 1308)

Okres pomorski (1260 - 1308)

Decyzja Sambora II o założeniu miasta była podyktowana względami politycznymi. Rezydujący dotychczas w Lubiszewie książę pomorski zdecydował się na przeniesienie siedziby do Tczewa z kilku przyczyn: kontroli szlaku wiślanego i pobieranie ceł, konflikt z Joannitami ( wieś Lubiszewo była własnością zakonu Joannitów) oraz zbliżenie do Malborka, siedziby Zakonu Krzyżackiego, ówczesnych sojuszników Sambora. Nie można także przecenić korzystnych warunków naturalnych. Położenie miasta na wzgórzu wiślanym, ograniczonym od wschodu Wisłą, a od północy i południa naturalnymi wąwozami sprzyjało obronie Tczewa. Siedziba księcia miała znajdować się na zamku, który budowano od 1252 roku. Trzy lata później, w roku 1255, Sambor II przenosi tam swoją dotychczasową rezydencję.

Czytaj więcej...

fb2