Ludzie

Józef Wierzbowski - policjant zamordowany w Katyniu

Józef Wierzbowski (1895-1940) w 1920 r. był żołnierzem Wojska Polskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej trafił do sowieckiej niewoli. Po powrocie do kraju ukończył szkoły policyjne w Toruniu i Żyrardowie, wkrótce potem rozpoczął służbę w Pelplinie oraz w Tczewie. 1 września 1939 r. był świadkiem wysadzania przez polskich saperów mostów przez Wisłę. Nie znamy jego losów w Kampanii Wrześniowej.

fb2