Ludzie

Piechowski Kazimierz - żołnierz AK

Harcerz w II RP, więzień obozu Auschwitz-Birkenau, żołnierz AK, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa. Urodził się 3 października 1919 w Rajkowach. Od najmłodszych lat związany z Tczewem, gdzie przed wojną był działaczem Związku Harcerstwa Polskiego. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. wraz z kolegą z drużyny harcerskiej Alfonsem "Alkiem" Kiprowskim próbował przedostać się na Węgry, aby stamtąd przedostać się do Francji gdzie tworzone było wojsko polskie. Obaj zostali schwytani przez patrol niemiecki w pobliżu granicy, aresztowani i torturowani. Z aresztu trafili do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Otrzymał numer obozowy 918.
Był m.in. uczestnikiem apelu, podczas którego padły słowa: „Ja chcę iść na śmierć za tego więźnia" wypowiedziane przez człowieka „w okularach z drucianymi oprawami” – o. Maksymiliana Kolbe.
W 1942 roku wraz z trzema innymi więźniami włamał się do magazynu mundurów, wykradł samochód esesmański i wyjechał nim wraz z kolegami przez obozową bramę. Nie posiadał żadnych dokumentów, a ucieczkę ułatwiło mu niezwykłe opanowanie i biegła znajomość języka niemieckiego wyniesiona z domu rodzinnego. Jest to jedna z najbardziej brawurowych i spektakularnych ucieczek z KL Auschwitz w dziejach tego obozu. Została przedstawiona w fabularyzowanym dokumencie nakręconym przez BBC, w którym wystąpił także sam Piechowski.
Po ucieczce wstąpił do Armii Krajowej, w szeregach której walczył do końca wojny. Po powrocie na Pomorze podjął pracę, ale ktoś doniósł UB o jego akowskiej przeszłości. Został skazany na 10 lat więzienia, z czego odsiedział 7.
Swoje losy w Auschwitz opisał w książce "Byłem numerem". Z inspiracji dr Adama Cyry, starszego kustosza z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, reżyser Marek Pawłowski zrealizował o Piechowskim film dokumentalny, zatytułowany "Uciekinier" (2006).
W styczniu 2006 r. na wniosek senatora RP Macieja Płażyńskiego Rada Miasta Tczewa nadała mu tytuł Honorowego Obywatela.
Obecnie mieszka w Gdańsku.

fb2