Ludzie

Kołodko Grzegorz Witold - ekonomista

Urodzony w 28 stycznia 1949 w Tczewie polski polityk, profesor tytularny ekonomii, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wicepremier i minister finansów w latach 1994-1997, 2002-2003, autor książek i artykułów z dziedziny ekonomii, ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury oraz Rady Naukowej Fundacji Europejskich Studiów Postępowych.

W roku 1967 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tczewie. Po maturze, w roku szkolnym 1967-68, pracował jako niewykwalifikowany robotnik budowlany w Gdańsku. Podczas studiów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (1968-72) był m.in. Przewodniczącym Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich (1970-71). W latach 1975-77 był Przewodniczącym Rady Młodych Pracowników Nauki SGPiS, a w latach 1978-81 Wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiej Rady Młodych Pracowników Nauki ds. Zagranicznych.

Po ukończeniu studiów w 1972 roku (Nagroda Ministra Finansów za pracę magisterską na temat nierównowagi rynkowej) doktoryzował się na tej samej uczelni w 1976 roku (dysertacja pt. "Wahania tempa wzrostu gospodarczego w PRL"), a habilitację uzyskał w roku 1984 (rozprawa pt. "Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze"). Profesor zwyczajny (1989). Doktor Honoris Causa i Honorowy Profesor ośmiu zagranicznych uniwersytetów. W latach 1983-88 doradca Prezesa NBP.

Jako stypendysta Fulbrighta przebywał na University of Illinois w USA (1985-86). Założyciel i Dyrektor Instytutu Bankowości i Polityki Monetarnej Narodowego Banku Polskiego (1988). Research Fellow w Światowym Instytucie Badań Rozwoju Gospodarczego ONZ (WIDER) w Helsinkach (1988, 1989 i 2002). Dyrektor Instytutu Finansów (1989-94). Konsultant Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Departamencie Badań (1991 i 2000) i w Departamencie Polityki Fiskalnej (1992 i 1999). W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio. Distinguished Sasakawa Chair and Research Professor in Development Policy w WIDER (1997-98), Visiting Fellow w Banku Światowym (1998) i Senior Research Fellow na Yale University (1998).

Jest autorem i redaktorem 40 książek oraz ponad 400 naukowych artykułów i referatów opublikowanych w 25 językach (w tym ponad 160 po angielsku). W SGH i ALK oraz kilku innych uniwersytetach – zwłaszcza w USA (Yale University, University of California, Los Angeles, University of Illinois, Wesleyan University, University of Rochester, New York) – prowadził wykłady i seminaria w dziedzinie ekonomii politycznej, polityki ekonomicznej, ekonomii porównawczej, polityki rozwoju i finansów publicznych. Kierował pracami naukowymi i wykładał w instytutach badawczych i na uniwersytetach na wszystkich kontynentach. Członek rad programowych periodyków naukowych i instytutów badawczych. Promotor sześciu ukończonych przewodów doktorskich. Aktualnie wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie sprawuje funkcję dyrektora Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji – TIGER.

W latach 1969-1990 należał do PZPR. W 1989 roku uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, w zespole do spraw gospodarki i polityki społecznej. W latach 1989-91 członek Rady Ekonomicznej Rady Ministrów.

fb2