Ludzie

Łajming Włodzimierz - artysta

Urodzony 7 lutego 1933 w Tczewie polski malarz, rysownik, profesor nadzwyczajny, absolwent i pracownik PWSSP w Gdańsku. W 1953 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Studia na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, (od 1996 roku: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) w pracowni prof. Juliusza Studnickiego; dyplom w 1960 r. Był hospitantem w 1974 roku, Królewskiej Akademii Sztuki w Kopenhadze. W 1962 roku rozpoczął pracę w gdańskiej uczelni jako asystent Krystyny Łady-Studnickiej. W latach 1975-1979 był prodziekanem Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, a od roku 1980 do 1984 pełnił funkcję dziekana. Od 1984 do 2003 roku prowadził dyplomującą pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W latach 1984-1988 pełnił funkcję prorektora, a w okresie 1988-1991 był kierownikiem Katedry Malarstwa i Rysunku. Należał do zespołu teatrzyków CO TO i TO TU. Jest członkiem Instytutu Kaszubskiego, synem pisarki Anny Łajming.

 

fb2