II Rzeczypospolita (1920 - 1939)

Wizyta przezydenta Wojciechowskiego

Stanisław Wojciechowski (1869 – 1953) został wybrany prezydentem w grudniu 1922 r. Już kilka miesięcy później przyjechał do Tczewa. Informację o przygotowaniach do wizyty podała 1 kwietnia 1923 r. „Gazeta Gdańska”.

Czytaj więcej...

Okres międzywojenny (1920-1939)

29 stycznia 1920 Tczew opuściły wojska niemieckie, a dzień później 30 stycznia, szosą starogardzką wkroczyło do miasta wojsko polskie i uroczyście objęło władzę. Na stację kolejową przybył polski pociąg pancerny z odziałem marynarzy i M. Arczyńskim, mianowanym nowym starostą tczewskim. Przejęcie władzy nie odbyło się bez incydentów. Polscy marynarze uszkodzili pomnik cesarza Wilhelma II stojący naprzeciw budynku starostwa. Spowodowało to oburzenie miejscowych Niemców oraz strajk kolejarzy tej narodowości. Władze polskie zagroziły wywiezieniem ich za Wisłę, na teren Wolnego Miasta Tczewa, co okazało się skuteczne i w mieście zapanował spokój.

Czytaj więcej...

fb2