Obraz Polaków w niemieckim czasopiśmie "Die Gartenlaube"

Jaki obraz naszych rodaków wyłania się z archiwalnej niemieckiej prasy? Co na podstawie artykułów opisujących Polaków możemy powiedzieć o naszych sąsiadach? Zainteresowanych próbą odpowiedzi na te pytania nie może zabraknąć na spotkaniu, które odbędzie się 26 października o godz. 18.00 w Fabryce Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie. Jego inicjatorem jest Towarzystwo Przyjaźni Tczew-Witten, które od wielu lat realizuje liczne projekty historyczne i artystyczne, służące przyjaźni polsko-niemieckiej i tworzeniu zdrowych relacji sąsiedzkich. Tym razem uczniowie z Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie: Sara Szczuka, Nikodem Bogdański i Daria Dang odczytają fragmenty dysertacji autorstwa Angeli Koch, która w badaniach korzystała z niemieckiego tygodnika ilustrowanego „Die Gartenlaube” z lat 1870-1930. Wstęp bezpłatny!

fb2