Zespół Szkół Ekonomicznych

Awatar użytkownika

Autor Tematu
LukaszB
Burmistrz
Burmistrz
Reakcje:
Posty: 7958
Rejestracja: 21 sty 2011, o 17:54
Lokalizacja: Tczew
Podziękował;: 616 razy
Otrzymał podziękowań: 535 razy
Płeć:
Kontakt:

Zespół Szkół Ekonomicznych

#1

Post autor: LukaszB »

Oficjalna historia szkoły ze strony http://www.zse.tcz.pl/?akcja=text&dzial=historia_szkoly

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie posiada bogatą i interesującą historię. Korzeniami sięga października 1945 roku, ale kontynuuje tradycje przedwojennego Gimnazjum Kupiecko-Handlowego w Tczewie. W latach 1957-89 szkoła działała pod patronatem Centrali Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", mając za zadanie przygotowanie kadr dla potrzeb spółdzielczości wiejskiej. Mieściła się w tym czasie w Tczewie przy ul. Dzierżyńskiego 1. W 1973 roku siedziba została przeniesiona na ulicę Gdańską 17 do nowych i nowoczesnych na owe czasy budynków szkoły i internatu. W latach 1990-98 organem prowadzącym i nadzorującym szkołę było Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Od 1 stycznia 1999r. organem prowadzącym jest Powiat Tczewski. Szkoła kształci przydatnych dla miasta, regionu i kraju techników ekonomistów, handlowców, hotelarzy i technologów żywienia w systemie młodzieżowym. Kadra pedagogiczna szkoły posiada wysokie kwalifikacje, systematycznie doskonali swoją pracę. 18 grudnia 1998 r. w wyniku wieloletniej i wielostronnej pracy wychowawczej nadano szkole imię ks. Janusza Stanisława Pasierba, wybitnego kapłana, uczonego i poety, związanego z Tczewem i Pomorzem Gdańskim. Wybór ks. Janusza St. Pasierba na patrona szkoły pozwala na realizację ambitnego, wieloletniego, autorskiego programu wychowawczego pt. "Tworzyć siebie, wynaleźć swoje życie, dać innym możliwość rozwoju".

1945
Powstało Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Kupieckie, nawiązujące do tradycji przedwojennego Gimnazjum Kupiecko-Handlowego;
Organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły był Stanisław Łoś.
1946
Szkoła przeniosła się do budynku przy ulicy 30 stycznia 1;
Powstała szkolna drużyna Związku Harcerstwa Polskiego i koło Sodalicji Mariańskiej.
1947
Pierwszych dwudziestu trzech absolwentów ukończyło szkołę;
Powstała biblioteka szkolna.
1948
Szkoła przekształciła się w trzyletnie Państwowe Gimnazjum Handlowe.
1949
Powstało Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
1950
Funkcję dyrektora szkoły objął Czesław Stachurski.
1951
Przekazano szkołę pod zarząd Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług;
Nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Państwowe Technikum Handlowe.
1955
Odbył się zjazd absolwentów z okazji jubileuszu X-lecia szkoły.
1957
Szkoła została przejęta przez Centralę Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie;
Powstał Wydział Zaoczny dla pracowników spółdzielczości;
Uruchomiono internat dla 80 wychowanków.
1964
Przemianowano szkołę na Zespół Szkół Zawodowych CRS „SCh”;
Dyrektorem szkoły został Stanisław Michalik.
1965
Stanowisko dyrektora szkoły objął Czesław Glinkowski.
1973
W 200 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej oddano do użytku nowy gmach szkolny przy ulicy Gdańskiej 17.
1977
Dyrektor szkoły Czesław Glinkowski objął stanowisko prezydenta miasta Tczewa;
Dyrektorem szkoły został Zygmunt Lehmann.;
Powstał park szkolny o powierzchni 27 hektarów.
1980
Z okazji jubileuszu 30-lecia szkoła została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
1984
Powstało SKKT-PTTK Bractwo Turystyczne „Jasień”.
1985
Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych CRS „Samopomoc Chłopska” w Tczewie zajęła I miejsce w konkursie „Na najlepszą bibliotekę województwa gdańskiego w kategorii szkół ponadpodstawowych.
1988
Dyrektorem szkoły została Eleonora Lewandowska;
SKKT-PTTK Bractwo Turystyczne „Jasień” zdobyło I miejsce w woj. gdańskim w ocenie za całokształt pracy w roku szkolnym 1987/1988.
1990
Zespół Szkół Zawodowych CZS „SCh” w Tczewie został przejęty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
Podpisano porozumienie pomiędzy Centralą Banku Gdańskiego w Gdańsku a szkołą w sprawie umowy patronackiej;
Odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia szkoły i zjazd absolwentów roczników (1970 i 1980).
1991
Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
Uroczyście została otwarta pierwsza pracownia komputerowa w szkole sponsorowana przez Bank Gdański.
1992
Ostatni absolwenci Wydziału Zaocznego opuścili szkołę;
Wydział Zaoczny zakończył swą działalność.
1993
Odbyły się obchody jubileuszu 20-lecia działalności szkoły w budynku przy ulicy Gdańskiej i zjazd absolwentów roczników 1974 -1997.
1994
Oddano do użytku nowe skrzydło budynku szkoły i odsłonięto tablicę upamiętniającej to zdarzenie.
1995
Uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
Spotkali się absolwentów wszystkich roczników;
Odbyła się promocja monografii szkoły Wspólny fragment biografii;
Poświęcono nowy sztandaru szkoły;
Wmurowano tablicę pamiątkową na budynku dawnej siedziby szkoły przy ulicy 30 stycznia.
1996
Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie został przyjęty w poczet ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych;
Zakończono polsko-duński projekt współpracy w zakresie modernizacji programów i metod nauczania.
1997
Przekazano działki, budynki i urządzenia szkoły w zarząd
Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
W szkole odbył się pierwszy wakacyjny obóz językowy pod patronatem MENiS i UNESCO z udziałem kadry z USA. 1998
Odbyła się sesja naukowa poświęcona kandydatowi na Patrona Szkoły ks. Januszowi Stanisławowi Pasierbowi;
Nadano Szkole imię ks. Janusza Stanisława Pasierba;
W holu szkoły zostało odsłonięte epitafium ks. Pasierba dłuta Gustawa Zemły;
Ukazała się publikacja Ks. Janusz Pasierb - patron Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
1999
Organem prowadzącym szkoły i dyspozytorem jej majątku został Starostwo Powiatowe w Tczewie.
2000
W szkole odbyło się ogólnopolskie sympozjum Norwid-Poeta czasu z udziałem najwybitniejszych norwidologów Polskich zorganizowane we współpracy z Zakładem Badań nad Twórczością Norwida KUL w Lublinie;
Delegacja szkoły wzięła udział w uroczystości nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Żabnie imienia ks. Janusza St. Pasierba;
Szkoła była gospodarzem finału ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego
Młodzi biznesmeni na start.
2001
W szkole odbył się finał VI Turnieju Wiedzy i Umiejętności
Handlowo-Menedżerskich;
Powstała strona internetowa biblioteki szkolnej;
W Tczewskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego pierwszym nauczycielom kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym.
2002
W Rankingu Szkół Średnich 2002 szkoła zajęła 11 miejsce w woj. pomorskim i 224 w Polsce.
2003
W szkole odbyło się Forum Samorządów Uczniowskich szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich;
Otwarta została pracownia multimedialna w ramach programu MENiS Pracownia internetowa w każdej szkole;
W bibliotece szkolnej powstało Multimedialne Centrum Informacji;
Odbyły się obchody 30-lecia funkcjonowania Szkoły w kompleksie budynków przy ul. Gdańskiej.
2004
Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie otrzymał Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach.
2005
Uroczyście obchodzono Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
Odbył się zjazd i bal absolwentów;
Ukazał się suplement do monografii o szkole Wspólny fragment biografii.
2006
Szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Sokrates Comenius”realizując temat Zainteresowania sportowe motywacja do nauki języków obcych;
Odbył się konkurs na dyrektora Szkoły;
Stanowisko dyrektora Szkoły objął Jerzy Cisewski.
2008
Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie - http://www.biblioteka.zse.tcz.pl/ została w styczniu 2008 laureatem ogólnopolskiego konkursu „Pokaż swoją dobrą stronę” na najlepszy serwis internetowy bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
2009
Odbyły się uroczyste obchody 10 rocznicy nadania Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Tczewie imienia ks. Janusza St. Pasierba;
Uczeń Tomasz Gołombek za pracę obserwacja astronomiczna zdobył nagrodę główną Grand Prix w ogólnopolskim konkursie astronomicznym Odkryj swój Wszechświat zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, i czasopismo „Wiedza i Życie”;
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie otrzymał znak jakości „Szkoła na medal” w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Nauczyciel Roku 2009 zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i czasopismo „Głos Nauczycielski”.
"Nasze czyny mogą jednakowoż przetrwać długo, o ile otrzymają potwierdzenie poprzez słowa świadków lub uratują pamięć dzięki spisaniu" Sambor II
ODPOWIEDZ