Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

Dworce; Budynki kolejowe
Regulamin forum
1. Treści i załączniki umieszczane w postach mogą być użyte w działalności Dawnego Tczewa przy zachowaniu dbałości o dane wrażliwe.
Awatar użytkownika

Autor Tematu
LukaszB
Burmistrz
Burmistrz
Reakcje:
Posty: 7406
Rejestracja: 21 sty 2011, o 17:54
Lokalizacja: Tczew
Podziękował;: 247 razy
Otrzymał podziękowań: 260 razy
Płeć:
Kontakt:

Re: Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

#31

Post autor: LukaszB » 5 cze 2012, o 12:17

Dziś w Radiu było o okrąglaku. Zapis rozmowy http://radiogdansk.pl/index.php/wiadomo ... tkiem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
powiedzmy że to powiedziałem
"Nasze czyny mogą jednakowoż przetrwać długo, o ile otrzymają potwierdzenie poprzez słowa świadków lub uratują pamięć dzięki spisaniu" Sambor II


bw insterburg
Przybysz
Przybysz
Reakcje:
Posty: 12
Rejestracja: 7 cze 2012, o 16:21
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Kontakt:

Re: Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

#32

Post autor: bw insterburg » 7 cze 2012, o 16:27

Уважаемые коллеги, ответ на вопрос "Радио Гданьск" очень прост - когда мы организовывали "Комитет 6 депо", и когда о нём узнал с.-петербургский ICOMOS, в Тчеве не было никого, кто ответил бы на наши письма. Нам совершенно не хотелось делать что-либо "через голову" тчевцев. Более того, я рад пригласить вас, или тех из вас, кого эта тема особенно интересует, участвовать в нашем комитете. Если вы заметили, рассказа об истории и о настоящем тчевского депо там пока ещё нет. Кто восполнит эту недостачу?

Искренне ваш, Дмитрий Сухин - от Общества друзей Bw Insterburg и Комитета шести циркулей Восточной дороги

Прошу прощения, что пишу по-русски - мой польский позволяет мне лишь читать, но не писать. Отвечайте, как вам будет удобнее.
tłumaczenie
"Drodzy koledzy, odpowiedź na pytanie "Radia Gdańsk" jest bardzo prosta - gdy zorganizowaliśmy "Komitet sześciu zajezdni" i kiedy dowiedział się o Petersburski ICOMOS, w Tczewie nie było nikogo, kto by odpowiedział na nasz list. Absolutnie nie chcemy nic robić "nad głową" Tczewa. Ponadto, mam przyjemność zaprosić Państwa lub tych, którzy są szczególnie nim zainteresowani do udziału w naszej komisji. Jeśli zauważyliście, opowieść o historii i o stanie obecnym tczewskiego okrąglaka tam jeszcze nie ma. Kto to uzupełni?
Z poważaniem, Dymitrij Suchin - z Towarzystwa Przyjaciół BW Insterburg i Komitetu sześć okrąglaków Kolei Wschodniej
Przepraszam za pisanie po rosyjsku - mój polski pozwala mi tylko czytać ale nie pisać. Odpowiedzcie jak wam wygodnie.

Awatar użytkownika

Autor Tematu
LukaszB
Burmistrz
Burmistrz
Reakcje:
Posty: 7406
Rejestracja: 21 sty 2011, o 17:54
Lokalizacja: Tczew
Podziękował;: 247 razy
Otrzymał podziękowań: 260 razy
Płeć:
Kontakt:

Re: Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

#33

Post autor: LukaszB » 7 cze 2012, o 17:01

Witam Pana serdecznie na naszym forum.

W miarę naszych skromnych możliwości włączymy się do współpracy z Komitetem. Więcej o okrąglaku mówiłem w naszej lokalnej telewizji http://www.tcz.pl/index.php?p=1,69,0,te ... -w-Tczewie" onclick="window.open(this.href);return false;
"Nasze czyny mogą jednakowoż przetrwać długo, o ile otrzymają potwierdzenie poprzez słowa świadków lub uratują pamięć dzięki spisaniu" Sambor II


bw insterburg
Przybysz
Przybysz
Reakcje:
Posty: 12
Rejestracja: 7 cze 2012, o 16:21
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Kontakt:

Re: Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

#34

Post autor: bw insterburg » 7 cze 2012, o 17:21

Спасибо, эта новость уже отражена на нашей странице: http://oooooo.eu/jest-tylko-6.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Не стоит преуменьшать собственные силы - уверен, что собравшиеся здесь знают достаточно об истории депо, читают местную печать, слушают местное радио, участвуют в проектах...
Эти знания были бы весьма полезны для всего проекта.

К примеру, кто-нибудь из вас мог бы написать краткую историю депо. Так, как это уже написано о депо в Пиле, Берлине, Черняховске.
Вы уже отслеживаете новости и ставите на них ссылки. Отчего бы не делать это непосредственно на нашей странице? Я могу поделиться с вами паролем.

Наконец, после сразу нескольких статей, передач радио и телевидения - отчего бы не перейти к действиям в реальности?
Я лишь один раз был проездом в Тчеве, прошлым сентябрём, и был удивлён и обрадован увидеть сразу два памятника инженерного искусства, виадук и депо, в сохранности и в непосредственном соседстве. Это же исключительный капитал! Такого больше нигде нет. Они буквально зовут быть использованы вместе. Очевидно, недостаёт концепций, и оттого сейчас там хранятся бочки. Но почему бы не объявить сбор идей? Воспользоваться моментом, когда тема депо у всех ещё "на слуху"?

tłumaczenie

Dziękuję, ta wiadomość jest już umieszczona na naszej stronie internetowej: http://oooooo.eu/jest-tylko-6.html~~HEAD=pobj" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie lekceważcie własnej siły - Jestem pewien, że zgromadzeni tutaj wiedzą wystarczająco dużo o historii zajezdni, czytają lokalną prasę, słuchają lokalnego radia i uczestniczą w projektach ...Ta wiedza będzie bardzo przydatna dla całego projektu.
Na przykład, jeden z was mógłby napisać krótką historię zajezdni. Tak jak już zostało napisane na temat zajezdni w Pile, Berlinie, Czerniachowsku.
szukacie wiadomości i umieszczacie linki do nich. Dlaczego nie możecie zrobić tego bezpośrednio na naszej stronie internetowej? Mogę podzielić się z wami hasłem. W końcu, po kilku artykułach, audycjach radiowych i telewizyjnych - to dlaczego nie podjąć działań w realu?
Tylko raz przejeżdżałem przez Tczew, we wrześniu ubiegłego roku, byłem zaskoczony i zadowolony widząc za jednym razem dwa pomniki sztuki inżynieryjnej, wiadukt i zajezdnię, zachowane i w bezpośrednim sąsiedztwie. Jest to wyjątkowy kapitał! Tego nie ma nigdzie indziej. Dosłownie stanowią jedną całość. Oczywiście, nie ma koncepcji, i teraz są przechowywane w nich puszki. Ale dlaczego nie przedstawić zbioru pomysłów? Wykorzystać ten moment, kiedy temat zajezdni jest "na czasie"?

Awatar użytkownika

Autor Tematu
LukaszB
Burmistrz
Burmistrz
Reakcje:
Posty: 7406
Rejestracja: 21 sty 2011, o 17:54
Lokalizacja: Tczew
Podziękował;: 247 razy
Otrzymał podziękowań: 260 razy
Płeć:
Kontakt:

Re: Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

#35

Post autor: LukaszB » 7 cze 2012, o 18:28

Historię okrąglaka cały czas zdobywamy, wiemy coraz więcej o tym budynku, ale niestety plany znajdują się w PKP. Przygotujemy opis i zdjęcia i wyślemy na waszą stronę. Od długiego czasu jest plan utworzenia Muzeum Kolejnictwa w Tczewie właśnie w obu zabytkowych budynkach. Na razie nie ma niestety żadnych konkretów.
"Nasze czyny mogą jednakowoż przetrwać długo, o ile otrzymają potwierdzenie poprzez słowa świadków lub uratują pamięć dzięki spisaniu" Sambor II


bw insterburg
Przybysz
Przybysz
Reakcje:
Posty: 12
Rejestracja: 7 cze 2012, o 16:21
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Kontakt:

Re: Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

#36

Post autor: bw insterburg » 7 cze 2012, o 20:21

Заранее благодарен. Буду ждать.

В немецком языке есть слово "Erwartungsdruck". "Давление ожиданием". Если сейчас в печати и на радио и на ТВ появляются заметки о том, что хорошо бы сделать что-нибудь, и как жаль, что Тчев не использует свой потенциал, и как бы кто-нибудь нас не обогнал на повороте, и так далее и тому подобное, то возникает "давление ожиданием" на тех, кто реально принимает решения. На городские власти. Или на железную дорогу.
Есть примеры, когда такое давление реально приводило к результатам!
Последний пример, на моей памяти - филармония в Гамбурге. Сейчас её строят, а ведь началась она всего лишь с наброска, о котором сами его авторы говорили, что это несбыточная фантазия.

tłumaczenie

Dzięki z góry. Poczekam.
W języku niemieckim jest słowo "Erwartungsdruck". "Presja oczekiwań." Jeśli już w formie drukowanej i w radiu i telewizji wspomina się o tym, to dobrze byłoby coś zrobić, co za szkoda, że ​​ Tczew nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, żeby ktoś nie wyprzedził nas na zakręcie itd. itp. Poza tym, jest "presja oczekiwań" na tych, którzy faktycznie podejmują decyzje.Władze miasta. Lub na kolei. Istnieją przykłady, gdzie taka presja rzeczywiście doprowadziła do ​​wyników! Ostatni przykład, z mojej pamięci - Filharmonia w Hamburgu. Teraz jest zbudowana, a zaczęło się od zaledwie szkicu, o którym sami autorzy sami mówili, że jest to niemożliwa do zrealizowania fantazja.

Awatar użytkownika

Autor Tematu
LukaszB
Burmistrz
Burmistrz
Reakcje:
Posty: 7406
Rejestracja: 21 sty 2011, o 17:54
Lokalizacja: Tczew
Podziękował;: 247 razy
Otrzymał podziękowań: 260 razy
Płeć:
Kontakt:

Re: Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

#37

Post autor: LukaszB » 7 cze 2012, o 21:07

Okrąglak i parowozownia jest własnością kolei, która delikatnie mówiąc, nie pielęgnuje swojego dziedzictwa. Budynek może przejąć miasto, ale nie chce podjąć tej decyzji. Do kogo należy wasz okrąglak?

Okrąglak nadaje się idealnie na Muzeum - skansen Kolejnictwa, parowozy gotowi są użyczyć http://ptmkz.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
"Nasze czyny mogą jednakowoż przetrwać długo, o ile otrzymają potwierdzenie poprzez słowa świadków lub uratują pamięć dzięki spisaniu" Sambor II


bw insterburg
Przybysz
Przybysz
Reakcje:
Posty: 12
Rejestracja: 7 cze 2012, o 16:21
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Kontakt:

Re: Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

#38

Post autor: bw insterburg » 7 cze 2012, o 21:58

Депо в Берлине-Панков пустует и принадлежит управлению недвижимости Германской железной дороги. Территорию по соседству, бывшую товарную станцию, выкупил частник, торговец мебелью, который хочет построить здесь несколько жилых кварталов, школу, парк и, конечно, большой мебельный магазин. У него опция на покупку депо. Весьма вероятно, что он этой опцией воспользуется. Тогда в депо будет отдел садовой мебели.

Депо в Берлин-Руммельсбург пустует и принадлежит станции обслуживания высокоскоростных поездов. Им нужно расширяться, поэтому весьма вероятно, что депо разберут и перенесут в Виттенберге. Городские власти хотят там устроить музей и музейные мастерские. Когда-то в Виттенберге тоже было циркульное депо, но оно уже давно утрачено.

Депо в Черняховске принадлежит частному лицу и используется под автостоянку. Продаётся. Если у вас есть лишние сто тысяч евро, можете купить. Будем только рады.

Эх, паровозы... Остаётся только завидовать. В Калининградской области они остались только как памятники. Всё остальное ушло на металл.

tłumaczenie

Okrąglak w Berlinie-Pankow jest pusty, należy do niemieckiego zarządu nieruchomościami kolei. Teren w sąsiedztwie, była stacja towarowa, kupił prywatny przedsiębiorca meblarski, które chce zbudować w tym miejscu kilka dzielnic mieszkaniowych, szkoły, parki i oczywiście duży sklep meblowy. Posiada możliwość zakupienia okrąglaka i prawdopodobnie z niej skorzysta. Wtedy w nim będzie dział mebli ogrodowych.

Okrąglak w Berlin-Rummelsburg jest pusty i należy do stacji obsługi pociągów o dużej prędkości. Muszą się rozwijać, więc jest prawdopodobne, że będzie on zdemontowany i przeniesiony do Wittenbergi. Urzędnicy miejscy chcą tam zorganizować muzeum. Kiedyś w Wittenberdze był również okrąglak ale dawno został zburzony.
Okrąglak w Czerniachowsku należy do osoby prywatnej i służy za parking. Jest na sprzedaż. Jeśli masz dodatkowe sto tysięcy euro, można kupić. Będziemy szczęśliwi. Oh, parowozy ... Można tylko pozazdrościć. W obwodzie kaliningradzkim przetrwały tylko jako zabytki. Cała reszta poszła na złom.

Awatar użytkownika

Autor Tematu
LukaszB
Burmistrz
Burmistrz
Reakcje:
Posty: 7406
Rejestracja: 21 sty 2011, o 17:54
Lokalizacja: Tczew
Podziękował;: 247 razy
Otrzymał podziękowań: 260 razy
Płeć:
Kontakt:

Re: Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

#39

Post autor: LukaszB » 8 cze 2012, o 12:10

Szkoda zezłomowanych parowozów! Przez długi czas krążyły w środowisku pasjonatów kolejnictwa legendy o dziesiątkach parowozów gdzieś pod Kaliningradem czekających jako "rezerwa strategiczna". U nas też długo na bocznicach stały zapomniane lokomotywy, teraz już to rzadkość.
Byłoby wspaniale gdyby nasz okrąglak stał się częścią europejskiego szlaku techniki kolejowej. Można w nim prezentować jednocześnie 13 parowozów na stanowiskach! Dodatkowo w pobliżu znajduje się parowozownia wachlarzowa na 18 stanowisk, a pomiędzy nimi warsztaty kolejowe z połowy XIX wieku. Miejsce idealne na Muzeum Kolejnictwa
"Nasze czyny mogą jednakowoż przetrwać długo, o ile otrzymają potwierdzenie poprzez słowa świadków lub uratują pamięć dzięki spisaniu" Sambor II


bw insterburg
Przybysz
Przybysz
Reakcje:
Posty: 12
Rejestracja: 7 cze 2012, o 16:21
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Kontakt:

Re: Muzeum Kolejnictwa w Tczewie

#40

Post autor: bw insterburg » 8 cze 2012, o 12:45

Это не было легендой, они действительно стояли - но в 90е стали продавать всё, что только можно продать, и постепенно ликвидировали все площадки отстоя паровозов, последняя ещё в 2009 была в Красновке, под Черняховском. Там оставалось около 10 паровозов, и все они предназначались на памятники. Паровоз-памятник есть в Калининграде, есть в Багратионовске, в Черняховске их два. Стоят на постаментах. На ходу нет ни единого.

tłumaczenie

To nie była legenda, one naprawdę tam były - ale w latach 90tych zaczęto sprzedawać wszystko, co można było sprzedać i stopniowo zlikwidowano wszystkie bocznice z lokomotywami, ostatnia jeszcze w 2009 była w Krasnowce pod Czerniachowskiem. Tam było około 10 parowozów i wszystkie zostały przeznaczone na pomniki(zabytki). Lokomotywa-pomnik jest w Kaliningradzie, Bagrationowsku w Czerniachowsku są dwa. Stoją na postumentach. Na chodzie nie ma nawet jednego.

ODPOWIEDZ