Strona 1 z 2

Rabin Jakub Caro

: 18 kwie 2011, o 14:23
autor: be-good
Proszę o odpowiadanie po 22:00

Re: Rabin Jakub Caro

: 19 kwie 2011, o 18:05
autor: be-good
Więcej nie da się podpowiedzieć: :nea

Re: Rabin Jakub Caro

: 20 kwie 2011, o 08:10
autor: jacek131
witam, myślę, że chodzi tu o jedynego znanego tczewskiego rabina - Jakuba Caro.pzdr. ;)

Re: Rabin Jakub Caro

: 20 kwie 2011, o 09:46
autor: zunia
A tu nekrolog rabina Ezechiela (Jecheskiela) Caro (Mam nadzieję,że dobrze wyszukałam).
Żródło: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno? ... =18&zoom=1

Re: Rabin Jakub Caro

: 20 kwie 2011, o 13:34
autor: be-good
Tak, to jego poeta mial na myśli. Im więcej sprawdzam temat tym częściej widzę, że chyba w publikacjach mieszani lub podawani jako jedna osoba są bracia Jakub i Ezechiel Caro.
Tak, czy siak - to Rabin Caro i jego miasta, lącznie w trzech zaborach.

Re: Rabin Jakub Caro

: 10 gru 2012, o 23:50
autor: be-good
Rabin Caro żegnający się z Tczewem w 1879 roku okazuje się być (byłym) znaczącym piórem Dirschauer Anzeiger wychodzącej, jeśli dobrze kojarzę, kilkadziesiąt metrów od synagogi...
Pielgrzym 10 lipca 1879.JPG
Pielgrzym 10 lipca 1879.JPG (37.4 KiB) Przejrzano 1107 razy
Pielgrzym 10 lipca 1879.JPG
Pielgrzym 10 lipca 1879.JPG (37.4 KiB) Przejrzano 1107 razy

Re: Rabin Jakub Caro

: 9 lut 2015, o 19:40
autor: LukaszB
be-good pisze:Tak, to jego poeta mial na myśli. Im więcej sprawdzam temat tym częściej widzę, że chyba w publikacjach mieszani lub podawani jako jedna osoba są bracia Jakub i Ezechiel Caro. Tak, czy siak - to Rabin Caro i jego miasta, lącznie w trzech zaborach.
Informacje o rodzinie Caro można znaleźć na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego. http://www.jhi.pl/psj/

Najsłynniejszą osobą z rodziny Karo (Caro) był Josef ben Efraim (1488 Toledo bądź w Portugalii – 1575 Safed) – rabin, kodyfikator i kabalista. Po wygnaniu Żydów z Hiszpanii w 1492 (bądź z Portugalii w 1497), wraz z rodzicami, przeniósł się do Turcji. Kształcił się pod kierunkiem ojca, a później stryja, Icchaka. Przebywając w Salonikach oraz w Adrianopolu i Nikopolu, gdzie był rabinem, zetknął się z tamtejszymi kabalistami. Pod wrażeniem wieści o spaleniu na stosie Salomona Molcho, w 1532 miał doznać objawienia dotyczącego własnej męczeńskiej śmierci. W 1536 przeniósł się do Safed w Palestynie, gdzie zaangażował się w dzieło odnowienia tradycji smichy, podjęte przez Jaakowa Berawa, od którego sam otrzymał ją w 1538. W Safed stał się jednym z najważniejszych autorytetów, członkiem be(j)t dinu i władz gminnych, kierował dużą jesziwą. Najważniejszą część jego spuścizny stanowią kodyfikatorskie dzieła halachiczne: Be(j)t Josef; Szulchan Aruch oraz kilka innych, w tym Kesef Miszne (1574-1575; jeden z najważniejszych komentarzy do części Miszne Tora Majmonidesa) oraz Bedek ha-bajt (1605; suplementy i korekty do Bejt Josef). Jako powszechnie uznany autorytet w sferze halachy, K. otrzymywał dotyczące jej zapytania z całej niemal diaspory. Część responsów ukazała się drukiem już po jego śmierci. K. był także znakomitym kabalistą. Wierzył, że regularnie nawiedza go mag(g)id, tj. niebiański opiekun, odsłaniając przed nim tajniki kabały, potwierdzając rozstrzygnięcia halachiczne, udzielając wskazówek na temat życia ascetycznego. Magid miał być niebiańskim uosobieniem ducha Miszny i Szechiny. Zdaniem K., zdarzało się także, iż magid ten przemawiał publicznie jego własnymi ustami. Opis tych doświadczeń, ciągnących się przez ok. 50 lat, zawarł K. w mistycznym pamiętniku Ma(g)id Meszarim (1646).

Ojcem naszego rabina był rabin i wybitny kaznodzieja Józef Chaim (Heiman) ben Icchak Zelig (1800 Służewo – 1895 Włocławek). Piastował kolejno funkcje rabina w Pniewach (od 1840; brał udział w deputacji do władz prus. w 1848, domagającej się przyłączenia Pniew do części niem.), Fordonie (od 1851) i Włocławku (od 1860). Początkowo związany z orientacją proniemiecką, w l. 60. XIX w. zmienił ją na propolską, biorąc udział w przygotowaniach do powstania styczniowego; m.in. korespondował w tej sprawie z D.B. Meiselsem. Pod koniec życia sympatyzował z ruchem Miłośników Syjonu. Był autorem kilku dzieł rabinackich, m.in.: Minchat Sabat, komentarza do traktatu talmudycznego Pirke(j) Awot (Krotoszyn 1847); T(e)woach we-ha-chen, popularnego podręcznika dotyczącego uboju rytualnego, przeznaczonego dla szojchetów (Lipsk 1859); Kol Omer Kera, zbioru kazań (wyd. w czterech częściach, 1860-1880); Jore u-Malkosz, zbioru przemówień okolicznościowych (w tym nekrologów i panegiryków dotyczących mieszkańców Włocławka, które zostały przełożone na j. hebrajski). Współpracował z wydawanym przez N. Sokołowa pismem „Ha-As(s)if”. Miał dwóch synów:

Jakob (1835 Gniezno – 1904 Wrocław) – historyk niem.; syn Józefa Chaima C.; brat Jecheskiela C. Przeznaczony przez ojca początkowo do rzemiosła, dzięki swemu uporowi, intensywnej pracy, wysłany został do gimnazjum w Ostrowie, a później w Poznaniu. Studiował w Berlinie, by – zgodnie z życzeniem ojca – zostać rabinem. Porzucił jednak studia rabinackie i w 1857 zaczął zgłębiać nauki historyczno-polityczne w Lipsku. Tytuł doktora uzyskał w 1860, na podstawie pracy Das Interregnum Polens im J. 1587 und die Parteikämpfte der Häuser Zborowski und Zamoyski. Uchodził za najlepszego w Niemczech specjalistę w przedmiocie dziejów Polski. Ostatecznie osiągnął stanowisko prywatnego docenta na uniwersytecie w Jenie (1863), a następnie – jako pierwszy Żyd – honorowego profesora nadzwyczajnego na uniwersytecie we Wrocławiu (1868). Zabiegał też bezskutecznie o katedrę na uniwersytecie we Lwowie. W 1864 został lektorem Wielkiej Księżny Heleny Pawłowny, wdowy po Michale, bracie cara Mikołaja I. Jego główne dzieło to Geschichte Polens (4 tomy, 1863-1888), dotyczące okr. 1300-1500. Uznaniem cieszyły się jego studia nad Dantem, Lessingiem i Swiftem; praca Liber cancellariae Stanislai Ciołek (t. 1, 1871; t. 2, 1874). Pisywał także do niemieckiej prasy naukowej. Bywał niesłusznie pomawiany o niechęć do Polski i Polaków.


Jecheskiel (Ezechiel) (1844 Pniewy w Poznańskiem – 1915 Wiedeń) – rabin, historyk, radny miasta Lwowa; brat Jakoba C.; syn Józefa Chaima C. Po ukończeniu gimnazjum w Bydgoszczy studiował filozofię i orientalistykę na uniwersytecie wrocławskim oraz w tamtejszym Jüdisch-Theologisches Seminar. Doktorat uzyskał w Heidelbergu. Stanąl do konkursu na stanowisko kaznodziei w synagodze postępowej w Warszawie; przegrał z Izaakiem Cylkowem. Zaczął pracować jako nauczyciel (według in. źródeł, jako kaznodzieja) w Łodzi, skąd przeniósł się – otrzymując posadę rabina – do Tczewa i Gniewu na Pomorzu, a potem do Erfurtu (1878). Zajmował się tam także nauczaniem religii mojżeszowej w szkołach wszystkich typów; pracował naukowo; publikował prace m.in. w „Literaturblatt”. W 1882 przeniósł się do Pilzna. Jeżdżąc do Karlsbadu i Marienbadu poznał S. Bubera oraz prezesa lwow. gminy – Samuela Horowitza. Zachęcony przez nich do zamieszkania we Lwowie, w 1891 został rabinem i kaznodzieją w tamtejszej Synagodze Postępowej (1891-1915), a od 1898 był rabinem gminnym. W 1898, w związku z toczącym się procesem dotyczącym mordu rytualnego (proces Hilsnera), złożył w synagodze przysięgę na niewinność Żydów. Położył duże zasługi w rozwoju nauczania religii mojżeszowej w szkołach galicyjskich; opracował program jej nauki dla szkół ludowych, wydziałowych i średnich; do użytku szkolnego wydał Chrestomatię biblijną ze słownikiem hebrajsko-polskim (1897). Był wiceprezesem lwowskiego Kuratorium, wizytatorem szkolnym nauki religii w lwow. szkołach. Prowadził działalność popularyzatorską, wygłaszając prelekcje i wykłady. Przez 10 lat (od 1902) kierował Zakładem dla Kształcenia Nauczycieli Religii Mojżeszowej we Lwowie. Wspierał S. Bubera przy realizacji projektu utworzenia Żydowskiej Biblioteki Gminnej, otwartej w 1901. Interesował się historią; na prośbę burmistrza Tczewa, z okazji 25-lecia autonomii miasta, napisał jego historię Ein Vierteljahrhundert städtischer Verwaltung in Dirschau (1880); jest też autorem Geschichte der Juden in Lemberg von den ältesten Zeiten bis zur ersten Teilung Polens im J. 1792… (1894), którą oparł na drukowanych kronikach, materiałach zgromadzonych przez S. Bubera oraz archiwaliach pochodzących z biblioteki gminy lwowskiej, jednak bez wykorzystania materiałów z innych archiwów, co obniżyło poziom pracy. Publikował też teksty swych kazań oraz mniejsze prace (m.in. w „Jüdische Literaturblatt”, wydawanym przez dr. Rahmera w Magdeburgu, a kiedy ten chorował – wydawanym przez C. we Lwowie, przy redakcyjnej pomocy G. Badera).

Książka wspomniana w tekście znajduje się w Sekcji Historii Miasta i czeka na tłumaczenie...

Re: Rabin Jakub Caro

: 19 kwie 2015, o 23:03
autor: LukaszB
O protoplaście rodu Caro Josefie ben Efraimie w Muzeum Historii Żydów Polskich
DSC00157.JPG
DSC00157.JPG (115.41 KiB) Przejrzano 999 razy
DSC00157.JPG
DSC00157.JPG (115.41 KiB) Przejrzano 999 razy
DSC00159.JPG
DSC00159.JPG (200.56 KiB) Przejrzano 999 razy
DSC00159.JPG
DSC00159.JPG (200.56 KiB) Przejrzano 999 razy
DSC00160.JPG
DSC00160.JPG (103.92 KiB) Przejrzano 999 razy
DSC00160.JPG
DSC00160.JPG (103.92 KiB) Przejrzano 999 razy
DSC00161.JPG
DSC00161.JPG (174.04 KiB) Przejrzano 999 razy
DSC00161.JPG
DSC00161.JPG (174.04 KiB) Przejrzano 999 razy
DSC00162.JPG
DSC00162.JPG (162.91 KiB) Przejrzano 999 razy
DSC00162.JPG
DSC00162.JPG (162.91 KiB) Przejrzano 999 razy

Re: Rabin Jakub Caro

: 16 gru 2017, o 19:42
autor: LukaszB
Polemiczny głos do pracy rabina ... https://stopsyjonizmowi.files.wordpress ... alnego.pdf

Re: Rabin Jakub Caro

: 9 sty 2019, o 10:40
autor: LukaszB
Praca dr. Caro została już przetłumaczona, czas na redakcje tekstu ::dawnytczew