Ratujmy bulwar!

Regulamin forum
1. Treści i załączniki umieszczane w postach mogą być użyte w działalności Dawnego Tczewa przy zachowaniu dbałości o dane wrażliwe.
Awatar użytkownika

Autor Tematu
LukaszB
Burmistrz
Burmistrz
Reakcje:
Posty: 7728
Rejestracja: 21 sty 2011, o 17:54
Lokalizacja: Tczew
Podziękował;: 426 razy
Otrzymał podziękowań: 391 razy
Płeć:
Kontakt:

Ratujmy bulwar!

#1

Post autor: LukaszB »

Mieszkańcy ulicy Zamkowej rozpoczęli zbieranie podpisów w Inicjatywie Obywatelskiej, która ma na celu podjęcie przez władze działań zmierzających do ochrony bulwaru przed nadmierną zabudową i zachowaniem historycznej panoramy miasta w tym:
1. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania wykluczające na terenie bulwaru zabudowy nie pasującej do charakteru Starego miasta.
2. Ustanowienie ochrony konserwatorskiej dla panoramy Tczewa i widoku na mosty
Zbierane są w tym celu podpisy

Bulwar Nadwiślański jest wizytówką naszego miasta, miejscem wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Tczewa. Organizowane są na nim najważniejsze miejskie wydarzenia kulturalne i imprezy masowe. Został uznany za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2007 i otrzymał Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Niestety, poprzez złe decyzje administracyjne grozi mu całkowita katastrofa.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczono wielkogabarytową zabudowę na tym terenie. Powstał już blok mieszkalny Firmy STENGLER, który swoim wyglądem i kubaturą nie pasuje do zabudowy Starego Miasta. Niestety w wyniku kolejnej decyzji administracyjnej władz Tczewa, polegającej na sprzedaży nieruchomości przy ul. Zamkowej, powstać ma inwestycja deweloperska, największa z dotychczasowych (sto kilkadziesiąt mieszkań, kilkanaście lokali usługowych). Wymienione wyżej inwestycje spowodują, że na bardzo niewielkim terenie fragmencie Starego Miasta zamieszka około 500 osób i, parkować będzie ponad 200 samochodów. Dla porównania, gdyby przyjąć gęstość zaludnienia na nowych inwestycjach i odnieść ją do dotychczasowej gęstości zaludnienia Starego Miasta, byłaby ona o 1 000 razy większa. Podane wyżej liczby obrazują ogromną skalę tych przedsięwzięć, które będą miały bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie i charakter dotychczasowego, w dużej mierze zrewitalizowanego Starego Miasta. Nowo projektowany budynek będzie 2 krotnie szerszy od najszerszej kamienicy znajdującej się na ulicy Zamkowej. Niestety nowe inwestycje na ulicy Zamkowej, pasują bardziej swym charakterem i wyglądem bardziej do nowych osiedli naszego miasta takich jak Suchostrzygi czy Osiedle Bajkowe niż do Starego Miasta. Dotychczasowe parkingi na Bulwarze zostaną zajęte przez mieszkańców nowych budynków i tym samym pozostali obywatele naszego miasta zostaną pozbawieni możliwości swobodnego korzystania z Bulwaru i jego atrakcji. A czy czasem u Tymczasem u podstaw projektu rewitalizacji tego terenu i budowania obecnych parkingów nie przyświecał cel żeby obsługiwały one WSZYSTKICH mieszkańców Tczewa, chcących spędzić czas nad Wisłą? Ewentualna realizacja kolejnego parkingu będzie powodowała zmniejszenie dotychczasowych terenów zielonych Bulwaru, gdyż zostaną one przeznaczone na ich wybudowanie. Tym samym spowoduje to, że na najpiękniejszym terenie rekreacyjnym Tczewa powstanie więcej miejsc parkingowych, niż na terenie Zintegrowanego Węzła Transportowego w Tczewie.
Ponadto istnieje realne zagrożenie, graniczące z pewnością, że plac zabaw i istniejąca „siłownia pod chmurką” stracą charakter dobra wspólnego a staną się „własnością” udziałowców nowej inwestycji deweloperskiej. Będzie to wynikało z faktu ograniczenia możliwości łatwego dojazdu do Bulwaru i, ograniczenia możliwości parkowania na dotychczasowych parkingach.
Do tej pory Bulwar i otaczający go teren dawał poczucie dużej przestrzeni i swobody. Planowana inwestycja, jej rozmiar i charakter spowoduje zniszczenie tego unikalnego i bezcennego miejsca w Tczewie. Stanie się betonową pustynią. Na uwagę zasługuje fakt, że nieruchomość przy ul. Zamkowej zostanie zabudowana, zalana betonem na praktycznie w 90%.
Dodatkowo układ komunikacyjny Starego Miasta nie jest w stanie przyjąć, tak drastycznego zwiększenia ilości pojazdów, na tak małym terenie. Możemy pokusić się o przyjęcie, że w związku z tymi inwestycjami deweloperskimi w okolicach Bulwaru i ulicy Zamkowej przybędzie około 200 pojazdów, które codziennie będą się na tym terenie poruszać i docelowo parkować. Jest to skala wręcz niewyobrażalna, która może spowodować sparaliżowanie ruchu samochodowego nie tylko na Starym Mieście ale również w jego ścisłym centrum.
Dopuszczenie do powstania tak olbrzymiej i inwazyjnej zabudowy jest zaprzeczeniem wysiłków podejmowanych w ramach rewitalizacji miasta. Program rewitalizacji podjęty został kilkanaście lat temu, kosztem pracy i zaangażowania wielu osób, kosztem i wydatkowania wielomilionowych kwot pochodzących z pieniędzy ze środkow publicznych. W ramach tych działań zrewitalizowano Bulwar, gruntownie przebudowano ulicę Zamkową, odbudowano dwie kamienice, a dwie dalsze poddano generalnemu remontowi, oraz wybudowano świetlicę środowiskową. . W tym programie aktywnie uczestniczyły również wspólnoty mieszkaniowe z tego terenu , które wielkim wysiłkiem osobistym i finansowym odnawiały własne kamienice i ich otoczenie., Natomiast teraz ma powstać ogromny budynek, nie pasujący do historycznej zabudowy, przekreślający całkowicie idee miejskiego programu rewitalizacji. W ramach rewitalizacji, za parkiem Centrum Kultury i Sztuki zbudowano Drogę Spacerowa, z której roztaczała się panorama na bulwar i mosty. Wybudowany stosunkowo niedawno budynek STENGLER-a zasłonił częściowo ten widok, a planowana nowa inwestycja deweloperska całkowicie go zasłoni. Inwestycja drogi spacerowej w tym miejscu okaże się zmarnowaniem środków publicznych, w tym części pochodzących z dotacji UE. Ucierpi także panorama miasta od strony Bulwaru, przysłonięta przez wysoką, dominującą nad kamieniczkami zabudowę. Widoczne będą jedynie wieże kościołów.
Dlatego też należynleży podjąć natychmiastowe działania, aby zatrzymać dalszą dewastację Bulwaru, poprzez wstrzymanie budowy nowych bloków w proponowanej formie, która nie uwzględnia charakteru Starego Miasta, nie nawiązuje do otaczającej go zabytkowej architektury, nie łączy „starego” z „nowym”. Brak stanowczego sprzeciwu wobec realizacji takich projektów spowoduje trwałe i nieodwracalne szkody dla Tczewa na wielesetki lat. W związku z tym winniśmy musimy zmienić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby odpowiadały one aktualnym potrzebom naszego miasta, a przede wszystkim aby kreśliły wizję jego rozwoju w długim terminie bez oglądania się na krótkotrwałe korzyści,

Załączniki
wizualizacja.jpg
rzut poziomy v2.jpg
resteks2.jpg
resteks1.jpg
Za ten post autorLukaszB otrzymał podziękowanie:
riot (29 maja 2017, o 13:24)
Ocena: 14.29%
 
"Nasze czyny mogą jednakowoż przetrwać długo, o ile otrzymają potwierdzenie poprzez słowa świadków lub uratują pamięć dzięki spisaniu" Sambor II

ODPOWIEDZ