Narody i religie

Tczew był przez wieki miastem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Dominującą grupę mieszkańców zawsze stanowili Polacy i Niemcy, katolicy i ewangelicy, ale mieszkali tu także przedstawiciele innych narodów i religii.

Katolikom ołtarz, ewangelikom ambona – luteranie w Tczewie i na Kociewiu

Kociewie, to sąsiadująca z Kaszubami część Pomorza Nadwiślańskiego, obejmująca powiaty tczewski i starogardzki z przyległościami. W XVI w., podobnie jak w innych częściach historycznych Prus Królewskich, również tutaj ziarno reformacji znalazło żyzną glebę. Powstawały zbory miejskie —w Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Gniewie, Skarszewach, ale także i wiejskie, przede wszystkim w Rudnie, położonym tuż obok słynnego opactwa cysterskiego w Pelplinie.

Read more ...

Cmentarze

Cmentarze są miejscami zadumy i refleksji, ale także znakiem wielowiekowej i wielowyznaniowej historii miasta. Przestawiamy dzieje obecnych tczewskich nekropoli oraz losy tych nieistniejących i zapomnianych.

Read more ...

Baptyści

W 1834 r. w Hamburgu powstał pierwszy zbór baptystyczny w Niemczech. Duży w tym udział miał Johan Gerhard Oncken, który wywarł też znaczący wpływ na powstanie baptystycznych zborów na ziemiach polskich. W wyniku jego podróży misyjnych do Prus, w 1844 r. powstał zbór w Elblągu. Dzięki pracom misyjnym członków tego zboru, w następnych latach powstały jego placówki m.in. w okolicach Królewca, Olsztynie, Prabutach i Tczewie.

Read more ...

Gminy wyznaniowe w dwudziestoleciu międzywojennym

Przedwojenny Tczew był zamieszkany przez przedstawicieli różnych wyznań. Przyczyniła się do tego XVI-wieczna reformacja, znaczny napływ ludności z zachodnich części Niemiec w drugiej połowie XIX wieku oraz częściowa wymiana ludności miasta, która nastąpiła po 1920 roku.

Read more ...

Judaizm

Pierwszy żydowski dom modlitwy połączony ze szkołą i cmentarzem powstał około 1786 w pobliżu dzisiejszego stadionu przy ul. Bałdowskiej. W roku 1835 wzniesiono nową synagogę przy ulicy Podgórnej.

Read more ...

fb2