Światowy Dzień Kociewia

Fabryka Sztuk i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie zapraszają 10 lutego 2017 roku na wydarzenia w ramach Światowego Dnia Kociewia.
O godz. 17.00 w Fabryce Sztuk odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Frantówka” przy akompaniamencie Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestry Dętej „Torpeda”. Wykonane zostaną tradycyjne pieśni i tańce kociewskie w nowoczesnej aranżacji.
Kolejny punkt programu – to promocja regionalnych publikacji: „Jan Ejankowski (1929-2015) Pro memoria” z udziałem redaktora książki – prof. Józefa Borzyszkowskiego oraz 10. numeru „Tek Kociewskich”. Spotkanie odbędzie się o godz. 18.00 w siedzibie głównej tczewskiej książnicy przy ul. J. Dąbrowskiego 6.

Jan Ejankowski, ur. 12 grudnia 1929 roku w Sarnowie na Ziemi Chełmińskiej. Od 1934 roku na stałe zamieszkał na Kociewiu. Prekursor edukacji regionalnej na Kociewiu. Nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Piasecznie i Gniewie. Założyciel i kierownik artystyczny zespołu folklorystycznego „Piaseckie Kociewiaki”. Autor publikacji i artykułów o Kociewiu i jego historii. Inicjator powstania oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie. Wyróżniony m.in. Chwalbą Grzymisława, Kociewskim Piórem, Pierścieniem Mechtyldy. 


Teki Kociewskie - czasopismo wydawane od 2007 roku przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie.
Podczas spotkania będzie można nabyć książkę „Jan Ejankowski (1929-2015) Pro memoria” w cenie 40 zł oraz otrzymać bezpłatnie 10. zeszyt „Tek Kociewskich”.

fb2