Zanim powstało miasto (do 1260)

Prehistoria Tczewa

Prehistoria związana z dziejami człowieka w Europie obejmuje okres rozpoczynający się ponad milion lat temu. Początek jest związany z przybyciem z Afryki pierwszego Europejczyka- Homo Antecessora ( Stanowisko Atapuerca datowana na 1,2 mln lat temu). Okres ten kończy się wraz z zakończeniem wędrówki ludów, czyli ok 560 roku n.e. wraz z osiedleniem się Awarów na nizinie Węgierskiej. Jest to bardzo długi okres w czasu, związany z niezliczonymi kulturami ludzkimi, migracjami, hiatusami, a także zmianami klimatycznymi (glacjały, interglacjały). Te ostatnie miały duży wpływ na sytuacje w północnej Europie, a więc i na terenie, który jest tematem tej pracy- ziemi Tczewskiej. Kolejne zlodowacenia(glacjały) pokrywały w całości omawiany obszar.

Weiterlesen ...

Zanim powstało miasto (do 1260)

Znaleziska archeologiczne wskazują na to, że pierwsi ludzie pojawili się na terenie obecnego Tczewa już w młodszej epoce kamienia. Odkryto osady neolitycznej kultury pucharów lejkowych na osiedlu Staszica, Prątnicy i Czyżykowie, ponadto  znaleziono przedmioty z tego okresu na terenie Starego Miasta, osiedla Garnuszewskiego, Górek, Suchostrzyg i w Parku Miejskim. Stosunkowo niewiele śladów obecności ludzi mamy z epoki brązu. Podczas prac ziemnych, prowadzonych przy budowie mostów wiślanych ( lata 50 XIX wieku), odkryto spinki, bransolety, broń oraz kilka urn, a w latach 70-tych XIX w. znaleziono grób skrzynkowy z 14 urnami. Natomiast z epoki żelaza datują się znaczne znaleziska osad  i cmentarzy z terenu Nowego Miasta, Czyżykowa, Prątnicy  i Suchostrzyg. Z okresu wpływów rzymskich pochodzi osada z terenu Czyżykowa oraz dwa cmentarze. Jeden odkryty w 1878 r. przez archeologa Gotfryda Ossowskiego na Zatorzu, drugi znajdował się na trenie Szpitala Rehabilitacyjnego przy ul. 1 Maja.

Weiterlesen ...

fb2